[Infographics] Bức tranh kinh doanh toàn cảnh ngành bất động sản niêm yết 2020 – Chợ Nhà Đất Vũng Tàu

[ad_1]

[Infographics] Bức tranh kinh doanh toàn cảnh ngành bất động sản niêm yết 2020

Trước những rào cản về pháp lý vẫn chưa được tháo gỡ thì đại dịch Covid-19 là một tác động kép lên toàn ngành bất động sản. Kết quả kinh doanh sụt giảm nhưng các doanh nghiệp bất động đã có những động thái cơ cấu để chuẩn bị nguồn lực cho tương lai.

Dữ liệu của VietstockFinance cho thấy, 79 doanh nghiệp bất động sản niêm yết đã tạo ra hơn 281 ngàn tỷ đồng doanh thu và 51 ngàn tỷ đồng lợi nhuận trong năm 2020, lần lượt giảm 5% và 2% so với năm 2019.

Dù vậy, tổng tài sản của nhóm doanh nghiệp niêm yết đã đạt hơn 1.22 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 13% so với cuối năm 2019. Tổng tiền mặt (tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng ngắn hạn kỳ hạn 3 tháng đến 1 năm) thời điểm cuối năm 2020 đã tăng 43%, đạt con số hơn 90.5 ngàn tỷ đồng. Trong đó, phần lớn các “ông lớn” trong ngành đều gia tăng lượng tiền mặt  như VIC, VHM, NVL, FLC, VPI hay AGG….

Tổng giá trị hàng tồn kho của doanh nghiệp niêm yết cũng đã giảm nhẹ so với cuối năm 2019, còn ở mức gần 327 ngàn tỷ đồng. Tổng dư nợ vay ngắn và dài hạn tăng 15% trong năm 2020, lên mức hơn 289 ngàn tỷ đồng.

Bên cạnh đóm doanh nghiệp bất động sản niêm đã có “của để dành” hơn 130 ngàn tỷ, nổi bật có VHM, FLC, NVL, NLG, VPI, DIG

Phương Châu

FILI

[ad_2]

Nguồn bài viết