Duyệt quy hoạch Khu đô thị phía Bắc Khu kinh tế Nam Phú Yên – Chợ Nhà Đất Vũng Tàu

[ad_1]

Phú Yên: Duyệt quy hoạch Khu đô thị phía Bắc Khu kinh tế Nam Phú Yên

Khu vực dự kiến đầu tư Khu đô thị dịch vụ ven biển thuộc Khu kinh tế Nam Phú Yên (Thị xã Đông Hòa) có quy mô diện tích khoảng 284,3 ha quy mô dân số khoảng 19.890 nghìn người.

UBND tỉnh Phú Yên vừa có quyết định về việc phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/ 2.000 khu vực dự kiến đầu tư Khu đô thị dịch vụ ven biển thuộc Khu kinh tế Nam Phú Yên (Thị xã Đông Hòa).Hạ tầng đã được đầu tư phía Bắc Khu kinh tế Nam Phú Yên
Hạ tầng đã được đầu tư phía Bắc Khu kinh tế Nam Phú Yên kết nối với TP Tuy Hòa

Quyết định giao Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên là cơ quan tổ chức lập quy hoạch. Mục tiêu nhằm cụ thể hóa đồ án Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/10.000 Khu kinh tế Nam Phú Yên đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Kết hợp hài hòa chức năng khu đô thị dịch vụ và cây xanh sinh thái ven biển phù hợp với định hướng quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên, nhằm phát huy tối đa hiệu quả sử dụng đất trong khu vực lập quy hoạch.

Nghiên cứu đề xuất điều chỉnh một phần tuyến đường Hùng Vương, phát huy hiệu quả trong việc khai thác quỹ đất khu vực phía Bắc Khu kinh tế Nam Phú Yên, góp phần tạo động lực phát triển.

Phát triển mô hình khu đô thị dịch vụ, du lịch tổng hợp và trung tâm phía Bắc Khu kinh tế Nam Phú Yên; là đô thị phát triển đồng bộ, hiện đại về cơ sở hạ tầng và bảo vệ môi trường.

Làm cơ sở pháp lý để triển khai đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 và thu hút nguồn lực đầu tư, lập dự án đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội theo đồ án quy hoạch được duyệt.

Ngoài ra, quyết định cũng quy định quy hoạch sử dụng đất; Tổ chức không gian thiết kế cảnh quan; Thiết kế đô thị; Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật lấy trục chính đô thị là tuyến đường ven biển nhưng được nắn tuyến chạy dọc qua khu vực quy hoạch, đóng vai trò kết nối Bắc-Nam; tăng cường kết nối thuận tiện đến sân bay Tuy Hòa (phía Bắc); Trung tâm kinh tế và ga đường sắt (phía Nam), lộ giới là 57m.

[ad_2]

Nguồn bài viết