Dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu – DIC Chủ đầu tư