Đề xuất rà soát nhiều nội dung dự án Khu đô thị Đại An, tỉnh Hưng Yên – Chợ Nhà Đất Vũng Tàu

[ad_1]

Đề xuất rà soát nhiều nội dung dự án Khu đô thị Đại An, tỉnh Hưng Yên

Cơ quan cấp phép cho Dự án Khu đô thị Đại An được kiến nghị rà soát vốn chủ sở hữu, khả năng huy động vốn của nhà đầu tư để đảm bảo khả năng thực hiện công trình.Khu đô thị Đại An có phía Bắc giáp đường sắt Hà Nội – Hải Phòng; phía Nam giáp đường Vành đai 3,5; phía Đông giáp xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, xã Nghĩa Trụ huyện Văn Giang và các Dự án công nghiệp hiện có; phía Tây giáp Trường đại học tài chính quản trị kinh doanh; khu dân cư xã Tân Quang và xã Cửu Cao, huyện Văn Giang.
Khu đô thị Đại An có phía Bắc giáp đường sắt Hà Nội – Hải Phòng; phía Nam giáp đường Vành đai 3,5; phía Đông giáp xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, xã Nghĩa Trụ huyện Văn Giang và các dự án công nghiệp hiện có; phía Tây giáp Trường đại học Tài chính quản trị kinh doanh; khu dân cư xã Tân Quang và xã Cửu Cao, huyện Văn Giang.

Đây là một trong những nội dung góp ý vừa được Bộ GTVT gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên về chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Đại An.

Theo Bộ GTVT, hồ sơ đề xuất, dự án khu đô thị Đại An được triển khai trên cơ sở Quyết định số 2289/QĐ-UBND ngày 14/10/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 17/2/2012 của UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hưng Yên đến năm 2020, Quyết định số 1788/QĐ-UBND ngày 1/9/2013 và số 1066/QĐ-UBND ngày 6/6/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt quy hoạch chung xây dựng huyện Văn Giang và huyện Văn Lâm, Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối của tỉnh Hưng Yên.

Bộ GTVT cho rằng trong đề xuất Dự án không gắn kèm thuyết minh và bản vẽ quy hoạch liên quan nên đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên rà soát, chịu trách nhiệm về sự phù hợp của dự án với các quy hoạch có liên quan.

Do hiện nay trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đang triển khai đầu tư 34 dự án xây dựng các khu đô thị, trong đó huyện Văn Lâm có 6 dự án, huyện Văn Giang có 5 dự án nên Bộ GTVT đề nghị cơ quan cấp phép đánh giá nhu cầu phát triển các khu đô thị trong khu vực; rà soát thực trạng triển khai các dự án đầu tư phát triển các khu đô thị trên địa bàn, tác động của khu đô thị Đại An với chuỗi các đô thị đã và đang thực hiện trong khu vực làm cơ sở để xem xét phê duyệt dự án.

Về năng lực thực hiện dự án, theo quan điểm của Bộ GTVT, kinh phí đầu tư toàn bộ khu đô thị khoảng 32.661 tỷ đồng, thực hiện trong 6 năm, trong khi vốn điều lệ của công ty là 4.889 tỷ đồng (chiếm 15% tổng vốn đầu tư), vì vậy, đề nghị cơ quan cấp phép rà soát vốn chủ sở hữu, khả năng huy động vốn, tình hình triển khai các dự án tại thời điểm hiện nay của nhà đầu tư để đảm bảo điều kiện, khả năng thực hiện dự án.

Bộ GTVT cũng đề nghị Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Hưng Yên thuyết minh về sự phù hợp với các quy hoạch chi tiết khu vực triển khai dự án, đảm bảo cơ sở hạ tầng khu vực triển khai dự án đáp ứng được yêu cầu vận hành của dự án; trường hợp không đáp ứng được, đề nghị cần xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng trong khu vực để đáp ứng nhu cầu vận hành dự án.

Trường hợp Dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, trong giai đoạn tiếp theo, Bộ GTVT đề nghị cơ quan cấp phép cần lưu ý quy mô, bố trí mặt cắt ngang và các yếu tố kỹ thuật của hệ thống đường nội bộ khu đô thị phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch chi tiết được duyệt, lưu lượng xe dự báo lưu thông trong khu đô thị, đồng thời đảm bảo tỷ lệ đất dành cho giao thông theo quy định.

Thiết kế giao cắt đối ngoại phải đảm bảo khai thác an toàn, thuận lợi cho các tuyến đường; không thực hiện giao cắt cùng mức với tuyến đường sắt, quốc lộ trong khu vực. Xây dựng lộ trình cụ thể để đầu tư các công trình trong khu đô thị, ưu tiên đầu tư các công trình công cộng như: giao thông, cấp nước, cấp điện. Cập nhật quy hoạch các tuyến giao thông trong khu vực, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để bảo đảm việc triển khai dự án tuân thủ quy định của pháp luật về giao thông.

Trước đó, Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hưng Yên nhận được đề nghị cấp quyết định chủ trương đầu tư đầu tư dự án của Công ty cổ phần Vinhomes trên địa bàn các xã Tân Quang, thị trấn Như Quỳnh (huyện Văn Lâm) và xã Nghĩa Trụ (huyện Văn Giang) với tổng diện tích 293 ha.

[ad_2]

Nguồn bài viết