Cử tri đề nghị có quy định chặn ‘chiêu’ lách luật mua đất của người Trung Quốc – Chợ Nhà Đất Vũng Tàu

[ad_1]

Cử tri đề nghị có quy định chặn ‘chiêu’ lách luật mua đất của người Trung Quốc

Cử tri TP.HCM kiến nghị cần sớm có quy định pháp luật cụ thể để ngăn chặn các chiêu thức của người Trung Quốc lách luật, bỏ tiền nhờ người Việt Nam mua đất và đứng tên hoặc lợi dụng hình thức góp vốn bằng đất.Cử tri Đà Nẵng không đồng ý với việc để người nước ngoài được mua, sở hữu bất động sản du lịch tại Việt Nam. Ảnh: Hoàng Sơn

Cử tri không đồng ý quy định cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua, sở hữu bất động sản du lịch

Gửi kiến nghị đến Quốc hội tại kỳ họp lần này, cử tri vẫn tiếp tục quan tâm đến vấn đề người nước ngoài đầu tư “núp bóng”, thâu tóm đất đai, nhất là ở các khu vực nhạy cảm về an ninh, quốc phòng.

Cử tri Đà Nẵng bày tỏ không thống nhất với quan điểm của Bộ Xây dựng trong việc đề xuất sửa đổi, bổ sung luật Nhà ở và luật Kinh doanh bất động sản theo hướng “cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được mua và sở hữu các bất động sản du lịch ở Việt Nam”.

Cử tri cũng kiến nghị Chính phủ cần tăng cường theo dõi, kiểm soát chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng người nước ngoài “núp bóng” cá nhân trong nước để mua đất tại Việt Nam, nhất là các khu vực ven biển, nhạy cảm về an ninh – quốc phòng.

Trả lời kiến nghị này, Bộ Xây dựng cho biết, hiện nay, việc sửa đổi, bổ sung luật Nhà ở 2014 và luật Kinh doanh bất động sản 2014 chưa có trong chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 của Quốc hội.

Tuy nhiên, để chuẩn bị cho việc nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các luật này trong thời gian tới (dự kiến sẽ đưa vào Chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội năm 2022 – 2023), Bộ Xây dựng đang chủ động tổng kết, đánh giá tình hình thi hành cả hai luật.

“Bộ Xây dựng xin ghi nhận ý kiến của cử tri TP.Đà Nẵng để nghiên cứu, đề xuất các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình xây dựng, sửa đổi, bổ sung luật theo chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội nhiệm kỳ 2021 – 2026, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế nhưng vẫn bảo đảm an ninh, quốc phòng của đất nước”, văn bản trả lời khẳng định.

Về kiến nghị Chính phủ tăng cường công tác theo dõi, kiểm soát chặt chẽ không để xảy ra tình trạng người nước ngoài “núp bóng” cá nhân trong nước để mua đất tại Việt Nam, nhất là các khu vực ven biển, nhạy cảm về an ninh – quốc phòng, Bộ Xây dựng dẫn ra hàng loạt văn bản chỉ đạo về việc này.

Ngoài ra, theo Bộ Xây dựng, các cơ quan chức năng đang tiếp tục tiến hành kiểm tra, xử lý các dự án tại các khu vực nhạy cảm về quốc phòng, an ninh do người nước ngoài “núp bóng” cá nhân, doanh nghiệp Việt Nam. Thủ tướng đã có chỉ đạo giải quyết toàn diện, hiệu quả vấn đề này.

Về lâu dài, để bảo đảm đồng bộ hệ thống pháp luật trong việc tăng cường vai trò quản lý, kiểm sát tổ chức, cá nhân nước ngoài mua bất động sản, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại những vị trí có nguy cơ ảnh hưởng đến quốc phòng –  an ninh, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ TN-MT trong việc nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung luật Đất đai và sẽ chủ động đề xuất các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung luật Nhà ở 2014 và luật Kinh doanh bất động sản 2014.

Đã có báo cáo Thủ tướng về tình trạng đầu tư “núp bóng”

Cử tri TP.HCM kiến nghị cần sớm có quy định pháp luật cụ thể để ngăn chặn các chiêu thức của người Trung Quốc lách luật bằng cách thông qua việc nhờ người Việt Nam mua đất và đứng tên hoặc lợi dụng hình thức góp vốn bằng đất, rồi họ có quyền sở hữu vốn góp là quyền sử dụng đất. Việc này nếu không kiểm soát được sẽ dẫn đến rất nhiều bất cập và gây ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng.

Trả lời kiến nghị này, Chính phủ cho biết, theo quy định của pháp luật về đất đai hiện hành (khoản 2 điều 58 luật Đất đai, điều 13 và khoản 2 điều 42 Nghị định số 43/2014, khoản 26 điều 2 Nghị định số 01/2017), trường hợp dự án có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới, ven biển thì trước khi chấp thuận chủ trương đầu tư, UBND cấp tỉnh phải lấy ý kiến của các bộ, ngành có liên quan như Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao.

Đối với trường hợp mua, bán, chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp, trong đó có giá trị quyền sử dụng đất thì phải tuân thủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư. Nguyên tắc của việc sử dụng đất là phải đúng đối tượng sử dụng đất mà luật Đất đai đã quy định. Trường hợp người nước ngoài nhờ người Việt Nam đứng tên là không đúng đối tượng và vi phạm pháp luật về đất đai.

Dù vậy, theo báo cáo trả lời kiến nghị cử tri thì “trên thực tế các cơ quan quản lý đất đai tại các địa phương rất khó khăn trong việc phát hiện và xử lý các vi phạm này theo quy định của pháp luật. Để giải quyết vấn đề này, cần thiết phải có các cơ quan chuyên môn về điều tra vào cuộc để có thể phát hiện và xử lý”.

Trong thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Công an, Bộ TN-MT và một số bộ, ngành liên quan đã tiến hành kiểm tra, rà soát và đã có báo cáo gửi Thủ tướng.

Thủ tướng đã có ý kiến chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan và địa phương tổ chức nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện thể chế; đồng thời, chấn chỉnh thực hiện nghiêm quy định của pháp luật để khắc phục những tồn tại, bất cập mà cử tri đã nêu.

Vũ Hân

Thanh niên

[ad_2]

Nguồn bài viết