Cả nước có 370 KCN được thành lập tính đến cuối tháng 2/2021 – Chợ Nhà Đất Vũng Tàu

[ad_1]

Cả nước có 370 KCN được thành lập tính đến cuối tháng 2/2021

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, lũy kế đến cuối tháng 2/2021, tổng vốn đầu tư đăng ký của các nhà đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp (KCN) đạt khoảng 5.3 tỷ USD và 324.9 ngàn tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư đã thực hiện của các dự án hạ tầng 2.34 tỷ USD và 152.4 ngàn tỷ đồng, bằng khoảng 46.2% tổng vốn đầu tư đã đăng ký.


Tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp đã cho thuê của các KCN tren cả nước đạt 57.8%

Cụ thể, cả nước có 370 KCN được thành lập (bao gồm 328 KCN nằm ngoài các khu kinh tế (KKT), 34 KCN nằm trong các KKT ven biển, 8 KCN nằm trong các KKT cửa khẩu) với tổng diện tích đất tự nhiên đạt khoảng 115.2 ngàn ha. Trong đó, diện tích đất công nghiệp đạt khoảng 73.3 ngàn ha, chiếm khoảng 64% diện tích đất tự nhiên.

Trong số các KCN đã được thành lập, có 284 KCN đang hoạt động với tổng diện tích đất tự nhiên đạt khoảng 84.2 ngàn ha và diện tích đất công nghiệp đạt khoảng 55.9 ngàn ha; 86 KCN đang trong quá trình xây dựng cơ bản với tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 31 ngàn ha cùng diện tích đất công nghiệp đạt khoảng 17.5 ngàn ha.

Tổng diện tích đất công nghiệp đã cho thuê của các KCN đạt khoảng 43.4 ngàn ha, tương ứng tỷ lệ lấp đầy đạt 57.8%, riêng các KCN đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và đi vào hoạt động có tỷ lệ lấp đầy đạt khoảng 71.7%.

Các KCN được thành lập trên 61 tỉnh, thành phố, chủ yếu tập trung tại các vùng kinh tế trọng điểm nhằm phát huy lợi thế về vị trí địa lý và tiềm năng phát triển kinh tế của các vùng. Các vùng đồng bằng sông Hồng và vùng Đông Nam Bộ hiện có tổng cộng 208 KCN với tổng diện tích đất tự nhiên đạt khoảng 71.8 ngàn ha, diện tích đất công nghiệp đạt khoảng 46.2 ngàn ha, chiếm tương ứng 56.2% về số lượng và 62.3% về diện tích đất tự nhiên so với cả nước.

Hà Lễ

FILI

[ad_2]

Nguồn bài viết