55.366 tỷ đồng cho Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hậu Giang – Chợ Nhà Đất Vũng Tàu

[ad_1]

55.366 tỷ đồng cho Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hậu Giang

Dự báo nhu cầu nguồn vốn đầu tư nhà ở toàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 là 55.366 tỷ đồng.Dự báo nhu cầu nguồn vốn đầu tư nhà ở toàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 là 55.366 tỷ đồng

UBND tỉnh Hậu Giang vừa có Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 nhằm đáp ứng được nhu cầu gia tăng dân số hàng năm của người lao động, công nhân, các hộ gia đình dịch cư nội tỉnh hoặc di cư từ các địa phương khác đến tỉnh sinh sống và làm việc; Phát triển nhà ở từng bước đáp ứng nhu cầu nhà ở của người lao động thu nhập thấp, công nhân đang sinh sống và làm việc tại các khu, cụm công nghiệp…

Theo đó, tỉnh đề ra mục tiêu phát triển nhà ở đến năm 2025, phấn đấu chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt 26,5 m2/người; tổng diện tích nhà ở tăng thêm của tỉnh giai đoạn 2020-2025 đạt 3,87 triệu m2 sàn. Đến năm 2030, phấn đấu chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt 30 m2/người; tổng diện tích nhà ở tăng thêm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030 đạt 3,56 triệu m2 sàn.

Căn cứ suất vốn đầu tư nhà ở và diện tích tăng thêm của các loại nhà ở, dự báo nhu cầu nguồn vốn đầu tư nhà ở toàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 là 21.866 tỷ đồng, trong đó vốn của người dân là 16.260, vốn của doanh nghiệp là 5.605 tỷ đồng; giai đoạn 2026-2030 là 33.500 tỷ đồng, trong đó vốn của người dân là 26.332 tỷ đồng, vốn của doanh nghiệp là 7.168 tỷ đồng.

Dự kiến có các nguồn vốn để phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Phát triển nhà ở thương mại bằng nguồn vốn xã hội hóa của các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng…; nhà ở riêng lẻ tự xây của các hộ gia đình bằng nguồn vốn tích lũy thu nhập của các hộ gia đình; vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội chủ yếu từ nguồn vốn xã hội hóa của các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng ưu đãi, Ngân hàng chính sách xã hội…

Dự kiến nhu cầu quỹ đất để phát triển các dự án nhà ở giai đoạn 2020-2025 là 1.765,77 ha, giai đoạn 2026-2030 là 685,12 ha. Trong đó tập chung chủ yếu vào hình thức phát triển nhà ở thương mại, các khu đô thị, khu dân cư.

[ad_2]

Nguồn bài viết